GSW Development s.r.o.

Našim zákazníkům poskytujeme služby na špičkové úrovni s přidanou hodnotou, která plně uspokojí zákazníky.

Naše nabídka

Hledáte IT specialisty?

V případě nedostatku vlastních zdrojů se obracejte na naší společnost a poptávejte specialisty, kteří buď na pracovním trhu chybí nebo které by dlouhodobě nevyužili pro své projekty.

Výhody:

 • předem známe náklady (podle předem uzavřené smlouvy)
 • náklady časově vymezené (na dobu pronájmu specialisty)
 • úspora personálních nákladů spojených s náborem specialistů, jejich vzděláváním, výchovou a všemi bonusy
 • odpadá problém, co se specialisty po dokončení projektu
 • možnost získání specialistů s bohatými zkušenostmi z různých projektů v různých odvětvích
 • předávání znalostí od získaného specialisty celému týmu zákazníka

Jste IT specialista a máte zájem o práci?

Specialisté, kteří jsou schopni vstoupit do týmu specialistů našich zákazníků či samostatně realizovat záměry našich zákazníků.

Výhody:

 • Umíme se dynamicky a flexibilně přizpůsobit potřebám našich zákazníků
 • Spolupracujeme jak s jednotlivci tak s celými týmy specialistů
 • Specialisty prověřujeme při interních pohovorech (testech) nebo je dále vzděláváme v externích kurzech
 • Uzavíráme individuální kontaky s jednotlivci, zejmána s těmi, kteří mají  mezinárodní zkušenosti
 • Vybudovali jsme síť spolupracujících společností

Oblasti řešení

Řízení projektů

Business analýza

Systémová analýza

Vývoj programování

Testování

Implementace

Rozvoj systémů

Údržba systémů

Reference

T-mobile-logo
Erste-Bank-Logo
posam_logo_color_highres
EW Logo

Historie

Kontaktujte nás

Společnost vznikla v roce 2005 jako společnost založena českým kapitálem. Od svého vzniku se naše společnost zaměřila na podporu takových společností, jejichž core business je z velké míry závislý na precizní podpoře ze strany informačních a komunikačních technologií. Počátek spolupráce spočíval především v dodávkách jednotlivých špičkových specialistů, jejichž znalosti a odbornosti naši zákazníci využívali pro podporu svých týmů.

V dalších letech již naši zákazníci používali pro podporu svých potřeb skupiny odborníků, kteří již převážně samostatně řešili svěřené oblasti a aplikace v rámci systémů. Do týmu byli začleňováni nejen vývojáři, ale také analytici a architekti.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.Jak zpracováváme osobní údaje?